Hem         Om         Cv         Galleri         Bränningstekniker            Aktuellt         Historik         Kontakt 

                     
Okt.2019

Så himla tacksam och glad över att min keramik får så mycket och fin
sändningstid i årets säsong av
"Så mycket bättre". 
 
                  

Sommargalleriet i Grötlingbo
är nu  s t ä n g t.
(aug 2019)
 
 
Så var det äntligen dags för mig
att ta det stora steget .

Den 5 mars (2019) rullar Ilexpressen från Visby in på gården
för att lasta mitt hem och min verkstad här... i Torshälla,
vidare över Östersjön och mitt nya hemman i
Grötlingbo på Gotland!

Det blir den andra stora omställningen i livet för mig.
Den första var att bli mamma till den ljuvligaste
av söner för 27 år sedan.

Ett stort och härligt projekt som jag vet kommer att kräva
en hel del av mig. Men min längtan till ön har jag ju haft
i så många år och måste våga för att finna och vinna.
Föruttsättningarna har aldrig varit bättre än nu när jag hittat
både boende, verkstadsmöjlighet och galleri att få hyra
året runt. Lyllos mig!

Tänk att det blev min tur till slut. Längtar så efter att få
vara en av de verksamma konsthantverkarna på ön!
Här ska drejas vackra juveler och brännas vacker keramik
så svetten lackar fram i vår

Studion i Torshälla kommer jag att ha kvar tills vidare
då jag har en del uppdrag att följa upp och slutföra.
 
Håll tummarna för mig nu och välkommen att följa med
på min resa mot mitt nya mål.
  
 
                                       
 
  Hösten 2018

För andra året i rad är mina
 
t r ä d g å r d s f a c k l o r
 
med i TV 4 - programmet  
"S å  m y c k e t   b ä t t r e"


 
 
 


 
 
         

                      Aug 2018

          S o m m a r g a l l e r i e t  
     
                      i Ganthem

                   är nu STÄNGT!
 
 
 

  Oktober 2018.
Är nu i dagarna antagen som  medlem  i  K o n s t ha n t v e r k s c e n t r u m.
Till min sida.


Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation bestående av

770 konsthantverkare från hela Sverige. Läs mer!


  

T o r s h ä l l a   h ö s t m a r k n a d  2 0 1 8 : 15 - 16 sep,  k l. 10 - 16.  
         

                      Aug 2018

          S o m m a r g a l l e r i e t  
     
                      i Ganthem

                   är nu STÄNGT!
 
 
 
Medverkar i  H a n t v e r k s g r u p p e n   S ö r m l a n d s   s o m m a r u t s t ä l l n i n g . Vi finns i Hamnmagasinet i Nyköping.
 
Ö p p e t t i d e r   2 / 6 - 2 6 / 8  (2018) .  Mån-sön 12-18, Onsdagar till 21. Midsommarafton 12-17
  
 
          
 
H ä n d e r  u n d e r   v å r e n  2018:

31/3  Torshälla Konstrunda

10/5 - 13/5  Öppna Ateljéer på Gotland


 
 
 
        N y a  å t e r f ö r s ä l j a r e  av min keramik
    
          Söderbönans Kaffe och te, Eskilstuna

          Galleri Fiskhuset, Nyköping
 
          Galleri Sjöhästen, Nyköping

  
 
   
     
   
 
Okt. 2017
 
A k t u e l l t  p å  T V 4 .  Mina trädgårdsfacklor i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e".  
 
 
Från vecka 43  (2017)
öppnar jag upp min studio i Torshälla, Storgatan 23.
 
Öppettider: Torsd-fred 14-18
(Övrig tid efter överenskommelse)
 
Tel: 0736 - 51 31 53

VÄLKOMMEN!
 

  

 
 2.12 - 20.12

3.12 - 23.12

 
H Ä N D E R  I  D E C E M B E R  2 0 1 7 :

medverkar jag vid  
Galleri Sjöhästen   i Nyköping i  u t s t ä l l n i n g e n  "J U L K U L"

medverkar jag tillsammans med 
Hantverksgruppen i Sörmland  i vår J u l u t s t ä l l n i n g  i  Hamnmagasinet i Nyköping

 


 

 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com