hem            om            cv            galleri            bränningstekniker            aktuellt            kontakt 

   KERAMIKSTUDION i Torshälla
 
      
KERAMIKSTUDION
i Torshälla

har öppet under november:
torsd - fred  14 - 18
.
Övrig tid efter överenskommelse

tel.073-651 31 53

Storgatan 23,
644 31 Torshälla

Se karta!
 
  
 
  Så himla tacksam och glad
över att min keramik får så
mycket och fin sändningstid
i årets säsong av
"Så mycket bättre".

okt.2019
  
 
  

Sommargalleriet i Grötlingbo
är nu  s t ä n g t.
 
 
Så var det äntligen dags för mig
att ta det stora steget .

Den 5 mars rullar Ilexpressen från Visby in på gården
för att lasta mitt hem och min verkstad här... i Torshälla,
vidare över Östersjön och mitt nya hemman i
Grötlingbo på Gotland!

Det blir den andra stora omställningen i livet för mig.
Den första var att bli mamma till den ljuvligaste
av söner för 27 år sedan.

Ett stort och härligt projekt som jag vet kommer att kräva
en hel del av mig. Men min längtan till ön har jag ju haft
i så många år och måste våga för att finna och vinna.
Föruttsättningarna har aldrig varit bättre än nu när jag hittat
både boende, verkstadsmöjlighet och galleri att få hyra
året runt. Lyllos mig!

Tänk att det blev min tur till slut. Längtar så efter att få
vara en av de verksamma konsthantverkarna på ön!
Här ska drejas vackra juveler och brännas vacker keramik
så svetten lackar fram i vår

Studion i Torshälla kommer jag att ha kvar tills vidare
då jag har en del uppdrag att följa upp och slutföra.
 
Håll tummarna för mig nu och välkommen att följa med
på min resa mot mitt nya mål.
  
 
 För andra året i rad är mina  t r ä d g å r d s f a c k l o r  med i TV 4 - programmet  "S å  m y c k e t   b ä t t r e"  (hösten 2018).
 
     
 
      
 
 

  Oktober 2018.
Är nu i dagarna antagen som  medlem  i  K o n s t ha n t v e r k s c e n t r u m.
Till min sida.


Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation bestående av
770 konsthantverkare från hela Sverige.
Läs mer!


  

T o r s h ä l l a   h ö s t m a r k n a d  2 0 1 8 : 15 - 16 sep,  k l. 10 - 16.  
                  S o m m a r g a l l e r i e t  
     
               
  i Ganthem

                är nu STÄNGT! 
 
 
Medverkar i  H a n t v e r k s g r u p p e n   S ö r m l a n d s   s o m m a r u t s t ä l l n i n g . Vi finns i Hamnmagasinet i Nyköping.
 
Ö p p e t t i d e r   2 / 6 - 2 6 / 8  (2018) .  Mån-sön 12-18, Onsdagar till 21. Midsommarafton 12-17
  
 
          
 
H ä n d e r  u n d e r   v å r e n  2018:

31/3  Torshälla Konstrunda

10/5 - 13/5  Öppna Ateljéer på Gotland


 
 
          N y a  å t e r f ö r s ä l j a r e  av min keramik:

 
          Söderbönans Kaffe och te, Eskilstuna
 
          Galleri Fiskhuset, Nyköping
 
          Galleri Sjöhästen, Nyköping

  
 

A k t u e l l t  p å  T V 4 .  Mina trädgårdsfacklor i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e".  (okt. 2017)
 
   
     
    
 
 
Från vecka 43
öppnar jag upp min
studio i Torshälla, Storgatan 23.
 
Öppettider: Torsd-fred 14-18
(Övrig tid efter överenskommelse)
 
Tel: 0736 - 51 31 53

VÄLKOMMEN!
 

  

 
 2.12 - 20.12

3.12 - 23.12

 
H Ä N D E R  I  D E C E M B E R  (2017) :

medverkar jag vid
 Galleri Sjöhästen   i Nyköping i  u t s t ä l l n i n g e n  "J U L K U L"

medverkar jag tillsammans med  Hantverksgruppen i Sörmland  i vår J u l u t s t ä l l n i n g  i  Hamnmagasinet i Nyköping

 


 

 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com