hem            om            cv            galleri            bränningstekniker            aktuellt            kontakt


 


 
          
 
H ä n d e r  u n d e r   v å r e n  2018:

31/3  Torshälla Konstrunda

10/5 - 13/5  Öppna Ateljéer på Gotland


 
 
          N y a  å t e r f ö r s ä l j a r e  av min keramik:

 
          Söderbönans Kaffe och te, Eskilstuna
 
          Galleri Fiskhuset, Nyköping
 
          Galleri Sjöhästen, Nyköping

 
 

 

A k t u e l l t  p å  T V 4 .  Mina trädgårdsfacklor i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e".  (okt. 2017)
 
 

 
   
     
   

 


 
 
Från vecka 43
öppnar jag upp min
studio i Torshälla, Storgatan 23.
 
Öppettider: Torsd-fred 14-18
(Övrig tid efter överenskommelse)
 
Tel: 0736 - 51 31 53

VÄLKOMMEN!
 

  
 
 


2.12 - 20.12

3.12 - 23.12

 

H Ä N D E R  I  D E C E M B E R:

medverkar jag vid  Galleri Sjöhästen   i Nyköping i  u t s t ä l l n i n g e n  "J U L K U L"

medverkar jag tillsammans med  Hantverksgruppen i Sörmland  i vår J u l u t s t ä l l n i n g  i  Hamnmagasinet i Nyköping

 
 

 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com