Hem         Om         Cv         Galleri         Bränningstekniker         Aktuellt         Historik         Kontakt

 
 
 
 
 
   

Här i mitt galleri finner du en mångfald av
ljusbärare för inom- och utomhusbruk,
brukskeramik i stengods i två serier,
Stenstrandsdrömmar och Kalkstensdrömmar
- och en och annan juvel . . .


Mitt formspråk är enkelt och avskalat.
Mitt arbetssätt präglas av precision
och noggrannhet. Att hitta sitt formspråk
är en lång resa i skapandeprocessen.

Hälsar dig välkommen hit där jag har hittat mitt!
 
Ljusbärare
 
Brukskeramik "Stenstrandsdrömmar"
 
Brukskeramik "Kalkstensdrömmar"
 
 


 
 

 

 

 
 L J U S B Ä R A R E    
 
 
 

 

 

            
         

 

 

         

 

 

 
 
 

            
 
 
B R U K S K E R A M I K
 
" S t e n s t r a n d s d r ö m m a r "
 
 
 

 

 

             
         

 

 

         

 

 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                    till toppen av sidan
"Stenstrandsdrömmar"
Som liten flicka drömde jag om att bli arkeolog. Den lilla knappfossilen hittade jag
efter timtals letande vid stenstranden i Kappelshamn på Gotland. Mitt strandfynd blev
ett avtryck i leran och en symbol för min förkärlek till de vackra stenstränderna på ön.
 
 
 

 
 
 B R U K S K E R A M I K
 
 " K a l k s t e n s d r ö m m a r "
 
 
 
 

 

         

 

 

         

 

 

  
                                                                                                                                                                                                                   till toppen av sidan
"Kalkstensdrömmar"                                                                                                                                                                                 
Min stengodsserie i vitt/grått/svart där det vita står för kalksten, det grå för de grå lammen
och de vackra stenmurarna och med det mattsvarta påminns jag om medeltiden.
 
 
 

 
 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com