home            about me            cv            gallery            firing tecniques            actualities            history            contact
                                                                                               


                                                                                                                                                             

 Mina trädgårdsfacklor visades i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e"  i TV4.    Historiken börjar i botten på sidan  
 
                     

 


 
          
 Öppna Ateljéer på Gotland


 


 


 


 
S o m m a r g a l l e r i e t  i  Grötlingbo på Gotand
 
                  

 


 


 
                                                                                           ▲   2 0 1 9  ▲

 


 
Mina trädgårdsfacklor visades i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e"  i TV4.
 
                                       
 
 
 
 

 


 
 

 
Antagen som  medlem  i  K o n s t ha n t v e r k s c e n t r u m.
Till min sida.

Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation bestående av

770 konsthantverkare från hela Sverige. Läs mer!

 

 


 
    T o r s h ä l l a   h ö s t m a r k n a d
 

 


 
     S o m m a r u t s t ä l l n i n g  i  Hamnmagasinet i Nyköping. med Hantverksgruppen i Sörmland.

 


 
    N y a  å t e r f ö r s ä l j a r e  av min keramik

  Söderbönans Kaffe och te, Eskilstuna        Galleri Fiskhuset, Nyköping         Galleri Sjöhästen, Nyköping

 


 
          
 Öppna Ateljéer på Gotland


 


 


 


 
   T o r s h ä l l a   K o n s t r u n d a

 


 

▲  2 0 1 8  ▲       


 


 
  S a m l i n g s u t s t ä l l n i n g e n  "J U L K U L" på  Galleri Sjöhästen   i Nyköping 


   
  J u l u t s t ä l l n i n g  i  Hamnmagasinet i Nyköping med Hantverksgruppen i Sörmlland

  
  
 Mina trädgårdsfacklor visades i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e". TV4.
 
   
     
   


   
   S o m m a r u t s t ä l l n i n g  i  Hamnmagasinet i Nyköping. med Hantverksgruppen i Sörmland.

 


 
          
 Öppna Ateljéer på Gotland


 


 


 


 
  S o m m a r g a l l e r i e t   i  Ganthem  på  Gotland
         
                      

 


 
                                                                                                  ▲  2 0 1 7

 


 
          
 Öppna Ateljéer på Gotland


 


 


 


 
 S o m m a r g a l l e r i e t   i  Träkumla på Gotland.
 
                        


   
                                                                                         ▲  2 0 1 5 och 2 0 1 6  ▲

                                                                                                                 

 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com