hem            om            cv            galleri            bränningstekniker            aktuellt            kontakt             i n  e n g l i s h
 


OBS!  v 30 har jag ändrade öppettider i galleriet -  ÖPPET: Fred - sön  kvällsöppet  17-21 -  torsdag 25/7 STÄNGT

 


 

Varmt välkomna till mig och Keramikstudions

s o m m a r g a l l e r i  i  G r ö t l i n g b o !

Ö p p e t t i d e r  i  s o m m a r :
26 / 6  -  18 / 8   kl. 11 - 17

Adressen till sommargalleriet:
Grötlingbo Norrkvie 137
623 38 Havdhem
  Se karta!


Vägbeskrivning:

Från Visby tag väg 142 mot Burgsvik. Åk 5 mil söderut och passera Grötlingbo kyrka. Efter 1,5 km är det skyltat vid vägen.
 

  
 


                                                                        

  

 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com